Φυσικές Ανόργανες Χρωστικές

Χρωματίζουν αποτελεσματικά τα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα.

Χρώματα